Nordisk arbetskraft i sommar?

vaard

Söker du kvalificerade sommarjobbare? Vill du slippa att leta personal själv? Vill du bidra till det nordiska samarbetet?

Nordjobb hjälper dig med samtliga delar! Här kan du hitta all information du behöver för att ta reda på hur.Ansökare från hela Norden

Varje år under tiden maj till september förmedlar Nordjobb sommarjobb till ungdomar mellan 18 till 30 år. Vi har ca 8.000 sökande vart år och lite över 700 får möjligheten att arbeta i ett annat nordiskt land. Av erfarenhet är det välmotiverade och välutbildade ungdomar som anmäler sig till Nordjobb, främst för att de vill lära sig mer om andra nordiska länder, nordiska språk, arbetsliv och kultur.

Alla arbetstillfällen är välkomna

Nordjobb förmedlar traditionella sommarjobb inom alla möjliga branscher. De sökande har oftast påbörjat en eftergymnasial utbildning men kan även gå på gymnasiet. Många sökande har tidigare arbetslivserfarenheter och söker du specialkompetens inom ett visst område så gör vi vårt bästa för att hitta rätt kandidat.

Språkkunskaperskandinavisk noblur

Ett av Nordjobbs syften är att öka deltagarnas kunskaper i nordiska språk. Nordjobbare måste kunna tala ett av de skandinaviska språken; danska, norska eller svenska. Vår erfarenhet visar att det inte är ett problem med personal som talar ett annat skandinaviskt språk. Deltagarna klarar utan problem sina arbeten inom exempelvis sjukvården, och språkutbytet ger ett mervärde på arbetsplatsen.


Förutom arbete förmedlar Nordjobb bostäder och anordnar kulturprogram.

Projektledare finns på mottagningsorterna för att hjälpa deltagarna tillrätta.

Nordjobb är ett ideellt program som drivs av Föreningarna Norden.