Frågor och svar för arbetsgivare

Kostar det att ta emot nordjobbare?

Nej, Nordjobb tar inte ut en någon kostnad för att hitta arbetskraft åt er.

Varför ska jag ta emot ungdomar från Nordjobb?

Ett viktigt syfte med programmet är att öka rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden och visa på möjligheten att arbeta och bo i ett grannland. Nordjobb förmedlar även boende och ett fritids - och kulturprogram för de som får Nordjobb vilket förenklar för den som får jobb hos er. Nordjobb finns även som stöd och som hjälpande hand för att nordjobbarna ska komma tillrätta och vi förenklar er process i arbetssökandet.

Hur hittar ni kandidater?

Ni skriver i er ansökan vilket typ av arbete ni önskar arbetskraft till, om ni behöver speciella kvalifikationer och under vilken period ni söker arbetstagare. Projektledarna söker sedan i vår databas av kandidater och finner de mest lämpliga kandidaterna efter ert önskemål. Ni loggar in på er profil och läser de sökandes ansökan och bestämmer er för de/den ni ha. Vi eller ni kontaktar personen i fråga och ett arbetsavtal upprättas.

Måste vi ordna boende?

Nordjobb förmedlar boende till nordjobbaren. Några arbetsplaster ordnar själva med inkvartering, men arbetsgivaren har inte något krav på sig att förmedla boende..

Finns det något jag som arbetsgivare behöver tänka på när jag anställer från ett nordiskt land?

Att anställa från ett nordiskt land generar inga problem. Eventuella frågor ang. detta kan tas med projektledaren i ditt land.

Måste jag ha en e-post adress för att kunna skapa en profil?

En e-post adress är ett måste. Är det så att du inte har en e-post adress kontakt projektledaren i ditt land.

Om jag har problem att logga in på min profil?

Kontakta projektledaren i ditt land.

end faq