Hur går det till?


arbetsgivareflodet sv


Figurbeskrivning

  1. Ni registrerar er profil och skriver in era önskemål på kandidater. Registrering görs här.
  2. Vi tar emot era önskemål och söker efter lämpliga kandidater i vår databas.
  3. Vi presenterar kandidaterna för er och ni väljer ut en eller flera som ni vill anställa.
  4. Vi tar kontakt med den arbetssökande och gör en förfrågan.
  5. Tackar den arbetssökande ja anställer ni personen och skriver arbetskontrakt.
  6. Tackar den ansökande nej plockar vi ut nya kandidater och presenterar dessa för er.