Om Nordjobb

Nordjobb arbetar för att öka rörligheten mellan de nordiska länderna och att öka kunskapen om språk och kultur i Norden.

Nordjobb - dörren till Norden

Nordjobb har sedan 1985 givit ungdomar mellan 18-30 år att genom ett arbete, ett boende och deltagande i kulturella aktiviteter möjligheten att uppleva ett nordiskt land under sommarhalvåret. Nordjobb skapar chans för nordjobbaren och arbetsgivaren att öka samt bidraga till gemensam nordisk arbetsmarknad.

fotoalbum

Hur finansieras Nordjobb?

Nordjobb finansieras huvudsakligen av Nordiska ministerrådet, Föreningarna Norden, medverkande arbetsgivare och nationella arbetskraftsmyndigheter. Nordjobb har sedan starten 1985 förmedlat sommarjobb till cirka 25 000 nordiska ungdomar. Nordjobb koordineras från det Nordiska sekretariatet som ligger i Köpenhamn.