Är du sugen på att jobba som EVS volontär på en spännande arbetsplats med trevliga kolleger från olika nordiska länder i hjärtat av Köpenhamn?

FNF utlyser en ledig EVS-tjänst till projektet Nordisk biblioteksvecka och sitt ungdomsförbund FNUF. Genom EVS – tjänsten får du erfarenhet av att genomföra nordiska projekt och arbeta med en nordisk ungdomsförening. EVS – tjänsten ger dig också möjlighet att stärka dina kompetenser inom en rad områden, såsom projektadministration, ledarskap, kommunikation och nätverkande i en nordisk miljö. Samtidigt får du erfarenhet av arbete i en internationell organisation.

Föreningarna Nordens Förbund (FNF) ett samarbetsorgan för de nationella Föreningarna Norden och Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF). Förbundets huvuduppgift är att samordna de nationella föreningarnas gemensamma intressen i arbetet med att stärka det folkliga nordiska samarbetet på alla nivåer och arbeta för ett tätare samarbete mellan de nordiska länderna. FNF ser språk- och kulturförståelse, samt dialog över gränserna som grundläggande element i att styrka Norden som region. Nordisk biblioteksvecka och FNUF arbetar för att främja detta.

Läs mer