I dag presenterar det nordiska arbetsmarknadsprogrammet Nordjobb en ny satsning: Nordenambassadörerna. Målet är att nå fler unga för att fler ska våga ta steget att korsa gränsen till ett annat nordiskt land.

Nordenambassadörerna startas idag av Nordjobb tillsammans med deras samarbetspartners Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbejde (NSU), Föreningen Norden Ungdoms Förbund (FNUF) och Ungdomens Nordiska Råd(UNR).

Nordenambassadörerna är ett sätt att komma i kontakt med ungdomar där de befinner sig, säger verksamhetsutvecklaren på Nordjobb, Alma Sandberg.   Med start idag samlas 40 ungdomar från hela Norden för att gå en tre dagar lång utbildning i Köpenhamn. Efter utbildningen är ungdomarna ett ansikte utåt för Norden och informerar och inspirerar andra i sin närhet om det nordiska samarbetet. Till exempel håller Nordenambassadörerna presentationer på skolor, deltar i mässor och ordnar inspirationskvällar.

Det är viktigt att öka ungdomarnas intresse för Norden speciellt nu när alla börjar prata om gränser igen. Norden har mycket gemensamt och det gynnar oss om vi fortsätter att växa tillsammans, men vi kan inte göra det om ungdomarna inte vet vad som finns och vad alla nordiska organisationer gör. Det här är en satsning av ungdomar för ungdomar, säger Alma Sandberg.

Utbildningen är finansierad med medel från NORDBUK, Letterstedska Föreningen, och Fonden för Dansk/Norsk Samarbejde.

Fakta om Nordjobb

Nordjobb är ett nordiskt arbetsmarknadsprogram finansierat av Nordiska Ministerrådet. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 18-28 år. Nordjobb förmedlar jobb, bostad, fritidsprogram och bistår med kontakt med myndigheter. Sedan starten 1985 har 24 690 ungdomar deltagit i Nordjobb.

 

För mer information kontakta:
Alma Sandberg
Tel: 072-323 42 60
E-post: alma@nordjobb.org