Det finns fortfarande lediga sommarjobb runtom i Norden. I år har antalet jobb på Grönland och Färöarna ökat kraftigt. Men trots det finns bara 32 sökande från Lund.

Det av Nordiska Ministerrådet finansierade arbetsmarknadsprogrammet för unga i Norden, Nordjobb, förmedlar varje år sommarjobb till hundratals ungdomar över hela Norden.

Var det finns flest jobb går i cykler. Just nu har vi två lite mer exotiska och mindre kända resmål med en hel del jobb, nämligen Grönland och Färöarna, säger verksamhetsutvecklaren på Nordjobb, Alma Sandberg.

På Färöarna handlar det mest om jobb inom turistbranschen medan Grönland är mer fiskeindustri. Antalet jobb har även ökat i Sverige de senaste två åren, inte minst inom vård och omsorg, medan de har minskat något i Norge och Danmark. Allra sämst går det just nu i Finland där konjunkturen försämrats kraftigt.

Att åka till ett annat land i Norden för att sommarjobba är en erfarenhet för livet. Vi hjälper inte bara till att hitta ett jobb utan även en bostad, hjälper till med skatt, bankkonto och arrangerar sociala aktiviteter där vi har sommarjobbare. Vi tar dessutom inget betalt för vår service eftersom vi är finansierade med offentliga medel, säger Alma Sandberg.

Nordjobb har sedan 1985 gett ungdomar mellan 18-28 år möjligheten att uppleva ett nordiskt land under sommarhalvåret genom arbete, boende och deltagande i kulturella aktiviteter. Varje år reser ca 1000 ungdomar till ett annat nordiskt land genom Nordjobb.

För mer information kontakta:
Alma Sandberg, Tel: 072-323 42 60
E-post: alma@nordjobb.org