Byråkratin i Sverige är ett samhällsproblem. Vi står nu inför en situation som visar byråkratins svagaste sidor, vårdbranschen som skriker efter arbetskraft och en grupp ungdomar som vill jobba. Skatteverkets handläggningstider säger nej.

Vi på Nordjobb arbetar med att öka rörligheten över landgränserna för nordiska ungdomar genom att matcha arbetssökande med arbetsgivare i hela norden.

Själv arbetar jag och min kollega i stor utsträckning med olika vårdföretag i Sverige som skriker efter arbetskraft under sommarmånaderna. En stor grupp ungdomar från Finland söker sommarjobb genom vårt arbetsmarknadsprogram och får ofta anställning inom vård och hemtjänst i Sverige.

När de finska ungdomarna nu ska börja arbeta stöter de på problem. Arbetsgivarna har olika uppdragsgivare och vissa av dessa kräver ett personnummer för att kunna loggas in deras system. Personnummer är i detta fall ett s.k. samordningsnummer som man får i samband med ansökan om SINK-skatt.

Jag talade senast igår med en finsk tjej som sökt SINK i april, men ännu inte fått ett samordningsnummer. Att söka i april är ovanligt tidigt, eftersom arbetsgivare sällan vet det totala vikariebehovet innan slutet av maj.

Hur kan vi tillåta ett system där det nu finns en grupp som vill sommarjobba inom vården i Sverige men riskerar att inte kunna börja arbeta i tid på grund av att skatteverkets handläggningstider för att ta fram ett tillfälligt personnummer är över åtta veckor?

Ett samordningsnummer bör kunna ges ut direkt. Helt utan handläggningstid. Resultatet blir att ungdomarna som reser för arbete blir utan sommarjobbslöner, hemtjänstföretagens kunder får sönderstressade vårdare p.g.a. personalbrist. Det är två grupper som inte ska drabbas av den svenska byråkratin, de ska få hjälp.

Ivar Nilsson, Föreningarna Nordens Forbund, Köpenhamn.