Nordjobb Grönlanti & Fäärsaaret

phone +45 53 62 30 66
email gronland@nordjobb.org
email foroyar@nordjobb.org

FNF
Vandkunsten 12
DK-1467 København K

Bo Nylander

  • Johtaja, Projektivastaava Grönlanti & Fäärsaaret
  • +45 53 62 30 66

Alice Nordgren

  • Projektiassistentti Grönlanti & Fäärsaaret
  • +45 50 26 51 90