Sverige

Nordenguiden

×

Þetta innihald er ekki til á íslensku.

Því sýnum við innihaldið á dönsku.

Byer Stockholm, Gøteborg, Malmø, Borås, Umeå
Antal stillinger Omtrent 250 stillinger
Jobtyper Pleje/omsorg, transport, service, kundeservice
Løn 20.000-25.000 SEK
Skat 25% skat med SINK.

Spørg din arbejdsgiver om du behøver en svensk bankkonto. Det kan være lettere at åbne en bankkonto efter at du har fået dit 'samordningsnummer,' da de fleste banker kræver, at du har et svensk personnummer. Nordea er en af de banker, som ikke kræver svensk ID-kort eller personnummer, selvom enkelte bankkontorer kan kræve dette. Hold øje med den information, som findes i Facebook-gruppen for Nordjobb Sverige. Her plejer både Nordjobb og andre nordjobbere at komme med råd om, hvilke kontorer man bør henvende sig til. Det er dog ikke alle arbejdsgivere, der kræver en svensk bankkonto. I stedet udbetaler de din løn til din danske konto. I slutningen af sommeren kan du bestemme, om du vil lukke din bankkonto eller beholde den til det efterfølgende år.

Was this helpful?

Nordjobbere, som arbejder i en kortere periode end seks måneder, beskattes almindeligvis gennem SINK-ordningen (særlig indkomstskat for bosatte i udlandet), hvilket er 25 % skat. SINK indebærer, at du ikke behøver selvangive i Sverige. SINK-blanketten kan udskrives på 'Skatteverkets' hjemmeside. Husk at vedhæfte en kopi af dit pas eller anden legitimation. Med denne ansøgning søger du samtidigt om et midlertidigt personnummer, dvs. et 'samordningsnummer'. Arbejdsgiveren skal kende dette nummer for at kunne udbetale din løn. Det kan tage lang tid at ordnet dette, så søg i god tid.

Hvis du tjener mere end 90 % af din skattepligtige indkomst i Sverige, kan du vælge at blive beskattet i følge de almindelige svenske skatteregler i stedet for SINK. I så fald anvender du samme blanket, men under 'Övriga upplysningar' skriver du, at du vil blive "beskattet enligt inkomstskattelagen". I samme rubrik søger man om grundafdrag. Grundafdraget indebærer, at man ikke behøver at betale skat af de første 19 000 SEK man tjener. Af den øvrige indkomst betaler man 30-35 % i skat. Hvis du betaler skat i følge indkomstskatteloven, må du deklarere i Sverige. Indtægt fra udlandet skal angives i den på forhånd udfyldte selvangivelse, som kommer med posten om foråret.

Was this helpful?

Nordiske borgere kan bo i Sverige i op til tolv måneder uden at registrere sig i Folkeregistret i landet. Man må dog stadigvæk søge om at få et midlertidigt personnummer, hvilket gøres samtidigt som man ansøger om SINK-beskatning.

Was this helpful?

I større byer bruger nordjobbere ofte offentlig transport for transport til og fra arbejde og i fritiden. Det kan derfor betale sig at købe et periodekort. Det er almindeligt, at man ikke køber billet i bussen. I Stockholm kan enkeltbilletter købes uden et SL Access-kort, mens andre typer af billetter skal købes via et SL Access-kort.

Lenker:

Was this helpful?

Leje af værelse: 2 500 – 5 000 SEK/måned

Mad, per måned: 2000-2500 SEK

Måltid, billig restaurant: 100 SEK

Enkeltbillet til offentlig transport: 37 SEK (Stockholm)

Månedskort, offentlig transport: Stockholm: 860 SEK/mnd.

Brugt cykel: ca. 500 SEK

Biobillet: 120-155 SEK

Was this helpful?

Skulle du blive syg, har du altid ret til akut sygehjælp. Det vil sige den slags hjælp, som ikke kan vente til du er komment hjem igen. For at få sygehjælp/behandling skal nordiske borgere vise pas eller anden identifikation. Nordiske borgere har samme rettigheder til akut tandpleje som svenske statsborgere (medbring pas eller andet ID-kort).

Was this helpful?
Ellica Brindstedt
Ellica Brindstedt
Verkefnisstjóri Svíþjóð
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+46 (0)735 217 910