Denna sommar arbetar nio nordjobbare i Skagen. Genom arbets- och kulturprogrammet Nordjobb får de unga nordborna och EU-medborgarna arbetserfarenhet samt kulturupplevelser från Danmark.

Sommarens Nordjobb-arbetsplatser återfinns främst inom serviceområdet t.ex. i olika restauranger. Under sommaren deltar nordjobbarna i arbetslivet i Danmark och upplever dansk kultur. Sommararbetarna kommer från Sverige, Island, Tyskland, Nederländerna samt Spanien och bildar därför Nordjobb Danmarks mest internationella grupp av nordjobbare.

Många av arbetarna har antingen bott tidigare i Danmark eller studerat skandinaviska språk. Det danska språket och den danska kulturen har lockat flera av nordjobbarna till Danmark. I Skagen har nordjobbarna fått bl.a. uppleva Sankt Hans och gå med på rundtur i ett kanontorn i Fredrikshavn. Kulturutbyte är ett sätt att förstärka den nordiska identiteten som är ett av de målen som Nordjobb strävar efter.


Nordjobb arbetar för att öka rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden och öka kunskapen om språk och kultur i Norden genom att förmedla arbete, bostad samt kultur- och fritidsprogram till ungdomar från hela Norden mellan 18–30 år.


För mer information:
Jenni Ahtiainen
+45 53 53 40 31
kobenhavn@nordjobb.org
Nordjobb Danmark