Nordjobb välkomnar media till Stenkrossen i Lund (Kastanjegatan 13) kl 16.30 idag torsdag 6 mars. Då går startskottet för det EU-finansierade projektet ”Entreprenörskap över gränser” där 30 ungdomar utan jobb från Lund, Eslöv och Malmö deltar. Nordjobb, ett nordiskt arbetsmarknadsprogram som finansieras av Nordiska Ministerrådet sedan 30 år tillbaka, driver förprojektet som syftar till att hitta en metod för ökad mobilitet och ökat entreprenörskap bland unga som står utanför arbetsmarknaden.

I delar av Norden och Europa är det brist på arbetskraft i samma branscher som det kan vara överskott på arbetskraft i Skåne. Jag vill nu peppa och motivera skånska ungdomar att våga ta steget till entreprenörskap, hitta nya sätt att söka jobb eller korsa en gräns tillfälligt för jobb, säger projektledaren Alma Sandberg.

Övriga partners kommer från såväl offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv, bl.a. Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Lunds kommun, Malmö Stad, Eslövs kommun, Arbetsförmedlingen och British Council.

Nordjobb arbetar för att öka rörligheten mellan de nordiska länderna och öka kunskapen om språk och kultur i Norden genom att förmedla arbete, bostad och fritidsprogram till ungdomar18-28år från hela Norden och EU-länderna.