Denne sommer arbejder otte Nordjobbere i Århus. Gennem arbejds – og kultur programmet Nordjobb får de unge nordboere arbejdserfaring og kulturopleveler i Danmark.

I år arbejde de otte i forbindelse med Det Kongelige Teaters opsætning af Røde Orm på Moesgård. Gennem ca. halvanden måned deltager de i arbejdslivet i Danmark og oplever den danske natur. De unge kommer fra Finland, Island og Sverige.

Under opholdet i Danmark får Nordjobberne tilbudt forskellige aktiviteter fra Foreningen NORDEN som Sankt Hans fejring, Grundlovsdag og et besøg i Djurs Sommerland. Der ud over har de unge på egen hånd besøgt flere af Århus kulturinstitutioner. Kulturprogrammet er til for at forstærke de unges oplevelse af Norden og styrke deres nordiske identitet.

Nordjobb arbejder for at øge bevægelsen på det nordiske arbejdsmarked og øge kundskaberne for sprog og kultur i Norden ved at formidle arbejde, bolig samt kultur – og fritidsprogrammer til ungdommer fra hele Norden.

For yderligere information kontakt Projektleder
Christian Lagoni
+ 45 23 43 37 40
danmark@nordjobb.org