​Nordjobb som förmedlar sommarjobb på Grönland åt nordiska ungdomar har sett en dramatisk ökning i antalet sommarjobbare på Grönland och det är framförallt svenska ungdomar som väljer att arbeta en sommar bland isbergen.

Det av Nordiska Ministerrådet finansierade arbetsmarknadsprogrammet för unga i Norden, Nordjobb, förmedlar varje år sommarjobb till hundratals ungdomar över hela Norden.

I Grönland har vi sett en dramatisk ökning i antalet arbetsplatser från 28 i 2015 till 71 i 2016 och majoriteten av de som tillsätts genom oss är från Sverige, säger projektledaren för Nordjobb Grönland, Bo Nylander.

Det handlar framförallt om arbete inom fiskeindustrin där antalet arbetsplatser har ökat kraftigt när klimatförändringarna fått fisken att röra sig längre norrut längs den grönländska kusten. Möjligheten att använda sig av unga nordbor gör att fabriker kan hålla flera skift och svenskarna uppskattas av de grönländska arbetsgivarna som ser dem som mycket goda, stabila och flexibla arbetare.

Att resa till Grönland för att arbeta är en unik erfarenhet och ett äventyr du kommer ha med dig hela livet. Eftersom Nordjobb ordnar med det praktiska så är det också väldigt enkelt för unga svenskar att ta sig hit under en sommar, säger Bo Nylander.

För mer information kontakta:
Bo Nylander
Tel: +45 63 62 30 66
E-post: bo@nordjobb.org