Anställa nordjobbare

Ni skriver i er ansökan vilket typ av arbete ni önskar arbetskraft till, om ni behöver speciella kvalifikationer och under vilken period ni söker arbetstagare. Projektledarna söker sedan i vår databas av kandidater och finner de mest lämpliga kandidaterna efter ert önskemål. Ni loggar in på er profil och läser de sökandes ansökan och bestämmer er för de/den ni ha. Vi eller ni kontaktar personen i fråga och ett arbetsavtal upprättas.

Was this helpful?

Nej, Nordjobbs tjänster är kostnadsfria. Programmet är ideellt och finansieras huvudsakligen av Nordiska Ministerrådet.

Was this helpful?

Nordjobb förmedlar boende till nordjobbaren. Några arbetsplaster ordnar själva med inkvartering, men arbetsgivaren har inte något krav på sig att förmedla boende.

Was this helpful?

Nordjobb har över 30 års erfarenhet med att förmedla jobb över de nordiska gränserna. Ett viktigt syfte med programmet är att öka rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden och visa på möjligheten att arbeta och bo i ett grannland. När du vänder dig till Nordjobb får du kostnadsfri rekryteringshjälp och du bidrar även till det nordiska samarbetet.

Was this helpful?
Den här webbplatsen använder cookies. Genom att klicka vidare godkänner du att vi använder cookies.