Kan jag söka Nordjobb även om jag fyllt 31?

Man kan bara söka Nordjobb till och med det år man fyller 30.