Stora Sköndal är belägen i södra Stockholm vid Drevikens strand. Här finns en arbetsgivare med flerårig erfarenhet av att ta emot nyutbildade sjuksköterskor från Nordjobb. De söker en motiverad och nyfiken sjuksköterska som är villig att lära sig och dela med sig av sin egen kunskap. 

Stora Sköndals verksamhet omfattar bl.a. neurologisk rehabilitering, äldreboenden och socialpsykiatrisk verksamhet. Under dagtid har de en aktiv och intensiv neurologiskt inriktad rehabilitering för Stroke, Parkinson, hjärntumörer, EP, MS m.fl. neurologiska sjukdomar. De vårdar även patienter efter multitrauma. Patienter kommer dit via remiss direkt från akutsjukhus efter dom har blivit bedömda av läkare som medicinsk stabila.

På avdelningen finns 28 inneliggande patienter från 18 år och uppåt. Fokus ligger på patient och närstående i ett integrerat teamarbete mellan läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped samt neuropsykolog och kurator. De arbetar med förhållningssättet att varje patient, närstående och medarbetare ska bli hörd, sedd, respekterad och delaktig. Ett förhållningssätt som kombineras med ansvarstagande och hög kompetens.

Just nu sökes undersköterskor samt sjuksköterskor från juni till augusti/september. De är flexibel och när det gäller sjuksköterskor finns det möjlighet till anställning redan från mars/april.

Arbetstider: dag eller kväll (7-16.00 + 14.30-21.00), alla dagar i veckan, rullande schema, enstaka nätter kan förekomma 21.00-07.20. En individuell lång och  anpassad inskolning erbjöds.

Individuell lönesättning, för en ssk minst 28.000 sek/månaden. Kollektivavtal finns.

Du behöver vara flexibel, ha stor samarbetsförmåga och ha lätt att anpassa dig till ändrade arbetsuppgifter.
Det krävs ett utmärkt bemötande och professionell förhållningssätt gentemot alla våra patienter.

Sök jobbet

Ej giltig e-postadress
Ej ifyllt