Vill du sommarjobba på en arbetsplats där du gör skillnad varje dag?

Funktionsstödsförvaltningen arbetar för allas rätt att fungera olika. Genom stöd, service och omvårdnad möjliggör vi tillsammans att Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning kan leva ett självständigt och gott liv. Vi ger stöd, service och omvårdnad till Malmöbor i alla åldrar och har såväl barn som ungdoms- eller vuxenverksamheter.

Våra verksamheter har inriktning intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism (pk1), förvärvade hjärnskador i vuxen ålder (pk2), fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (pk3/socialpsykiatri) eller beslut om personlig assistans. Vi söker semestervikarier till våra verksamheter: barnboende LSS, daglig verksamhet, korttidshem och LSS-bostäder. Brukarnas behov kan se mycket olika ut i de olika verksamheterna.

Arbetsuppgifter

Ditt uppdrag är hjälpa och stödja brukarna med omvårdnad, vardags-, fritids- och kulturaktiviteter så att de kan vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis:

  • aktiviteter i eller utanför bostaden
  • omvårdnad och personlig hygien
  • förberedelse av eller stöd vid måltider
  • delegerade sjukvårdsuppgifter
  • social dokumentation

En viktig del av uppdraget är att berika brukarens fritid med meningsfulla aktiviteter utifrån dennes behov, förmåga och intresse. Tillsammans med dina kollegor motiverar, stödjer och assisterar du brukarna i det dagliga livet.

Gemensamt för allt arbete hos oss är att bemöta varje brukare så att hen får det stöd och den service eller omvårdnad som efterfrågas. I några verksamheter är omvårdnadsinsatserna omfattande och på några kan utåtagerande beteende förekomma om inte kommunikationen fungerar.

Vi söker dig som...

Vi söker dig som fyllt 18 år och du får gärna ha någon from av utbildning inom området exempelvis undersköterska eller utbildning inom funktionshinderområdet, pedagogik, socialt arbete eller beteendevetenskap. Studerar du till sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller läkare vill vi också gärna att du söker arbete hos oss.

Saknar du utbildning men har erfarenhet av målgruppen och ett genuint intresse för att jobba med människor är du också välkommen med din ansökan. 

Hos oss är det viktigt att du har en god människosyn, ett respektfullt bemötande och en god pedagogisk förmåga. Eftersom begreppet tillsammans genomsyrar vårt arbete behöver du kunna samarbeta bra med andra.

Du måste kunna förstå såväl muntliga som skriftliga instruktioner samt skriva och kommunicera på svenska. Goda kunskaper i svenska, danska eller norska språket krävs.

B-körkort önskvärt.

Lön

Individuell lönesättning utifrån utbildning och arbetslivserfarenhet.

Arbetstid

Schemalagd arbetstid, dag/kväll/helg. Inom ”Daglig verksamhet” sker arbete enbart dagtid.

Plats

Malmö

 

Sök jobbet

Ej giltig e-postadress
Ej ifyllt