Vill du läsa om Nordjobb?

Nordjobb har ny hemsida. Adressen är fortfarande www.nordjobb.net. Du har nu kommit till en gammal Nordjobbadress (www.nordjobb.net/DK/aktuellt.php). Du kommer att slussas vidare till den korrekta adressen inom en minut (om du inte gör det klicka här.)

Anledningen till varför du kommer till denna adressen är att din browser har lagrat en tidigare session knutet till denna webadressen vid ett tidigare tillfälle. Du kan korrigera detta genom att rensa din browserhistorik. I Firefox går du in under verktyg och vidare till sekretess, välj sedan att rensa din historik för idag så ska problemet vara åtgärdat nästa gång du skriver in www.nordjobb.net.
I Internet Explorer går du in under verktyg och vidare till internetalternativ och väljer att ta bort webbhistoriken.