Nordjobb Tanska

phone +45 53 53 40 31
email danmark@nordjobb.org

Foreningen NORDEN
Vandkunsten 12
DK-1467 København K

Betty Søgård

  • Projektivastaava Tanska
  • +45 53 53 40 31

Amanda Nikander

  • Projektiassistentti Tanska

Rebecka Petersson

  • Projektiassistentti Tanska