1. Yleistä Nordjobbin palveluista

Nordjobbia hallinnoi Norden-yhdistysten liitto (FNF) ja rahoittaa Pohjoismaiden Ministerineuvosto.

Autamme työnantajaa löytämään hakijoita vapaisiin työpaikkoihin, etsimme työntekijöille asunnon, tarjoamme kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa ja autamme viranomaisasioissa. Palvelumme eivät sido mihinkään, eli jos haluatte tehdä rekrytoinnin itse, voimme auttaa esimerkiksi asunnon etsimisessä ja tarjota kulttuuriohjelmaa.

Voimme tarjota apua myös muissa kuin yllämainituissa asioissa. Jos tarvitsette muuta apua, ottakaa yhteyttä oman maanne Nordjobb-projektivastaavaan.

2. Hakijat

2.1 Tietoa hakijoista

Nordjobb-työnhakijat ovat 18-30-vuotiaita Pohjoismaiden tai EU-maiden kansalaisia. Kaikki hakijamme puhuvat vähintään yhtä skandinaavista kieltä (ruotsi, norja, tanska).

2.2. Hakijoiden saatavuus

Nordjobb lähettää teille hakijoita, jotka täyttävät asettamanne vaatimukset mahdollisimman hyvin. Emme kuitenkaan voi taata, että löydämme hakijoita, jotka täyttävät kaikki vaatimukset, mutta teemme parhaamme, jotta löytäisimme juuri sopivan työntekijän.

2.3 Henkilötietojen käsittely

Teille esittelemämme hakemukset sisältävät yksityishenkilöiden henkilötietoja. Työnantajana vastuullanne on käsitellä henkilötietoja EU:n tietoturva-asetusten ja kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti, sekä poistaa nämä tiedot, kun niitä ei enää tarvitse käsitellä.

2.4 Vastuu hakijoiden valinnasta

Nordjobb esittelee teille ehdokkaita, minkä jälkeen voitte vapaasti päättää, kenet haluatte palkata töihin. Työnantajana teillä on lopullinen vastuu varmistaa työntekijän sopivuus tehtävään.

2.5 Työpaikan tarjoaminen Nordjobb-hakijalle

Kun olette selvästi ilmaisseet haluavanne nordjobbarin teille töihin, olettavat Nordjobb ja työntekijä teidän pitäytyvän päätöksessä ja toimivan sen mukaisesti.

2.6 Muutokset työsuhteessa

Jos nordjobbarin työsuhteessa, työkauden pituudessa tai työntekijöiden valinnassa tapahtuu muutoksia, niistä tulee ilmoittaa Nordjobbille.

2.7 Edellisen vuoden nordjobbarin palkkaaminen uudelleen

Jos työnantaja palkkaa uudelleen Nordjobbin kautta aiemmin rekrytoimansa henkilön, toivomme, että saamme tästä tiedon. Näin pysymme kartalla nordjobbareistamme, ja voimme edelleen tarjota viranomaisapua ja vapaa-ajanohjelmaa.

3. Määräaika

Työnantajan tulee ilmoittaa projektivastaavan päättämään määräaikaan mennessä Nordjobbille kenet haluaa palkata. Määräaika on kuitenkin enintään 14 päivää.

 4. Työsuhde

Kun olette päättäneet ottaa vastaan nordjobbarin, odotetaan teidän tarjoavan työntekijälle hyvät työolosuhteet ja työympäristö. Näihin kuuluvat esimerkiksi:

  • Kirjallinen työsopimus työntekijän ja työnantajan välillä

  • Lainmukaiset työskentelyolosuhteet

  • Työehtosopimuksen mukainen palkka ja muut korvaukset, jotka maksetaan ajallaan

  • Nordjobbarin perehdyttämiseen varataan aikaa työsuhteen alkaessa

  • Työntekijä saa tiedon työajoistaan kohtuullisella varoitusajalla

5. Yhteydenpito

5. 1. Yhteys nordjobbariin

On tärkeää, että nordjobbari saa hyvissä ajoin tarpeeksi tietoa työsuhteestaan, jotta voi suunnitella matkansa ajoissa, tietää millaiseen työpaikkaan on tulossa ja millaisin ehdoin hän työskentelee. On myös tärkeää, että työnantaja nimeää nordjobbarille yhteyshenkilön, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä ennen työsuhdetta, sen aikana ja sen päätyttyä.

Kaikkia nordjobbareiden vastaanottajia tulisi informoida yhteistyöstä Nordjobbin kanssa.

5.2. Yhteys Nordjobbiin

Meille hyvä yhteydenpito on onnistuneen yhteistyön perusta. Siihen kuuluvat:

  • Odotusten selkeä ilmaiseminen kussakin tapauksessa

  • Sähköpostiin ja muihin yhteydenottoihin vastaaminen

  • Aikatauluissa pysyminen. Jos tämä ei jostain syystä onnistu, odotamme, että siitä ilmoitetaan.

  • Muutoksista tiedottaminen (koskien yhteistyötä, kuten yhteyshenkilöitä ja nordjobbareita.)

6. Maksut

Nordjobbin palvelut, kuten työntekijöiden etsiminen, työntekijöiden auttaminen asunnon löytämisessä, apu viranomaisasioissa ja vapaa-ajanohjelma ovat maksuttomia. Rahoitusta saamme Pohjoismaiden Ministerineuvostolta. Mahdollisista maksullisista lisäpalveluista voidaan sopia Nordjobbin henkilökunnan kanssa.  

7. Yhteistyön markkinointi

Kun päätätte ottaa vastaan työhakemuksia Nordjobbilta, teidät nähdään Nordjobbin yhteistyökumppanina. Teillä on tällöin mahdollisuus eri yhteyksissä tiedottaa yhteistyöstämme. Voitte halutessanne julkaista tietoa yhteistyöstä esimerkiksi nettisivuillanne, uusia paikkoja julkaistessanne tai vaikka uusien työntekijöiden infokirjeessä.

Voimme myös tiedottaa yhteistyöstämme kotisivuillamme, toimeksiantajillemme raportoidessa, tapahtumien yhteydessä ja muissa yhteyksissä, joissa voimme lisätä myös teidän toimintanne näkyvyyttä.

8. Yhteistyön päättäminen

Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa lopettaa yhteistyön ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle joko suullisesti tai kirjallisesti.

Tämä sivusto toimii evästeiden avulla. Käyttämällä verkkopalvelua hyväksyt evästeiden käytön.