Yksi Nordjobbin tavoitteista on lisätä osallistujien kiinnostusta Pohjoismaihin ja pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Työn kautta oppii tuntemaan uuden maan, ja kulttuuri- ja vapaa-ajan ohjelman kautta saa kontakteja nuoriin toisissa Pohjoismaissa. Nordjobb on monelle se ensimmäinen askel pohjoismaiseen yhteistyöhön. Kesän jälkeen voi pohjoismaista toimintaa jatkaa eri tavoin:

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto

FNUF

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto tarjoaa jäsenilleen monipuolista, pohjoismaista toimintaa ympäri vuoden. Kaikki 15-29–vuotiaat nuoret ovat lämpimästi tervetulleita mukaan liiton toimintaan.

Yhteiskunnallisiin aiheisiin pureudutaan liiton järjestämissä seminaareissa ja foorumeissa, joiden sisältö suunnitellaan paitsi jäsenistöä, myös PNN:n jäsenjärjestöjä silmällä pitäen.

PNN järjestää kursseja ja tiedotustoimintaa jäsenilleen ja muille kiinnostuneille. Pohjoismaisten kielten minikurssit ovat olleet hyvin suosittuja tapahtumia. Asiantuntijajärjestön ominaisuudessa PNN järjestää toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille suunnattuja tiedotuspäiviä, joissa kerrotaan opiskelu- ja työmahdollisuuksista Pohjoismaissa. PNN:n mukana pääsee myös matkustelemaan. Vuosittain järjestetään jäsenmatka johonkin päin Pohjolaa. Pohjoismaisia retkiä, tempauksia, juhlia ja kursseja järjestävät myös PNN:n paikallisosastot. Paikallisosastojen tapahtumat ovat loistava tapa päästä mukaan PNN:n toimintaan.


Norden-lähettiläät

Nordenambassadörer

Norden-lähettiläät on Nordjobbin, FNUFin, NSU:n ja UNR:n yhteinen projekti. Projekti alkoi vuonna 2016, kun ensimmäiset Nordjobb-lähettiläät saivat koulutuksensa Kööpenhaminassa. Tällä hetkellä Pohjoismaissa toimii yhteensä 38 Norden-lähettilästä.

Lähettiläiden tarkoitus on lisätä kiinnostusta Pohjoismaihin, luoda pohjoismaista verkostoa, lisätä tietoutta pohjoismaisesta yhteistyöstä ja inspiroida nuoria matkustamaan toiseen Pohjoismaahan. Lähettiläät voivat esimerkiksi vierailla kouluissa kertomassa pohjoismaisista mahdollisuuksista tai järjestää tapahtumia ja erilaisia tempauksia Pohjoismaihin liittyen.


Pohjola-Norden

Föreningen Norden

Pohjoismainen kansalaisjärjestö Pohjola-Norden järjestää erilaisia tapahtumia ja seminaareja sekä ylläpitää pohjoismaista verkostoa. Pohjola-Norden on myös aktiivinen koulujen pohjoismaisen yhteistyön edistäjä.

  • Kansalaisjärjestönä Pohjola-Norden tarjoaa jäsenilleen monipuolista toimintaa sekä edistää kansalaisten ja järjestöjen yhteistyötä Pohjolassa.
  • Edunvalvontajärjestönä Pohjola-Norden virittää aktiivista yhteiskunnallista keskustelua, vaikuttaa viranomaisiin ja päättäjiin sekä haastaa eri toimijat huomioimaan pohjoismaisen näkökulman jokapäiväisessä elämässä.
  • Asiantuntijajärjestönä Pohjola-Norden kartuttaa tietoutta Pohjolasta ja Pohjoismaista sekä ylläpitää pohjoismaisia verkostoja.
  • Palvelujärjestönä Pohjola-Norden järjestää seminaareja, tilaisuuksia ja kokouksia, tukee pohjoismaisuutta kouluissa sekä välittää tietoa pohjoismaista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä.