naturbild island

Nordjobb välittää työpaikkoja, asuntoja ja kulttuuriohjelmaa pohjoismaalaisille nuorille. Visio selventää, mitkä ovat pitkäaikaiset tavoitteet ja kertoa, mitkä ovat Nordjobbin kokonaisvaltaiset tehtävät.

Vahvistaa yhteispohjoismaista työmarkkina-aluetta ja lisätä nuorten liikkuvuutta

Liikkuvuus on yleistä ja tapahtuu työn, opiskeluiden, kurssien ja leirin johdosta.

Nordjobb työskentelee yhteispohjoismaalaisten työmarkkinoiden puolesta, niin että nuoret ja muut toimijat pystyvät liikkumaan rajojen yli. Tämä luo positiivisia synergiaetuja Pohjoismaille alueena.

Ole mukana edistämässä pohjoismaisten kielten ymmärrystä, sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta

Nordjobbin tavoitteena on että skandinaviskan käyttö olisi mahdollisimman suurta pohjoismaisissa yhteyksissä.

Ole mukana edistämässä rajaesteiden vähentämistä

Pohjoismaisen kansalaisen oleskeleminen toisessa pohjoismaassa ei tulisi olla vaikeampaa kuin omassa lähtömaassa.