En stor del av de jobb som vi förmedlar till Nordjobbs sökande äger rum under sommaren. Den period vi befinner oss i just är en period där vi matchar sökande med intresserade arbetsgivare. En effekt av virusets spridning är att arbetsgivare har svårare att förutse hur rekryteringsbehovet kommer se ut i sommar än tidigare år. En annan effekt rör den osäkerhet man som sökande till Nordjobb kan känna om man blir erbjuden ett jobb i ett annat land även om ens nordiska grannländer trots allt inte är så långt bort i världen och trots att det fortfarande är några månader kvar tills merparten av våra arbeten börjar. Vi önskar därför förtydliga några saker. 

  1. Om du tackar ja till ett erbjudande om sommarjobb och Corona-viruset fortfarande har en betydande spridning när jobbet börjar kommer Nordjobb ha full förståelse om du hoppar av ditt kontrakt.
  2. Om du tackar nej till tjänsten så kan du få chansen till ett annat jobb längre fram trots att våra regler säger att man egentligen endast får en chans.

Vi vill också uppmana alla som är i sina hemländer nu och de som redan är iväg på Nordjobb att följa de råd som myndigheterna i respektive nordiskt land ger. Se lista nedan.

Danmark: Politiet - www.coronasmitte.dk

Finland – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Institutet för hälsa och välfärd:

Färöarna – Landslæknin/Landslægen:

Grønland – Nunatsinni Nakorsaaneqarfik/Landslægeembede:

Island – Embætti landlæknis - www.landlaeknir.is/koronaveira/

Norge – Folkehelseinstituttet (FHI) - www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Sverige – Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Åland – Ålands hälso- & sjukvård - www.ahs.ax

Du finner också internationell information hos: