1. Generelt om Nordjobbs tjenester

Nordjobb drives af Foreningerne Nordens Forbund og finansieres af Nordisk Ministerråd.

Vores tjenester består af bistand til at finde kandidater til ledige stillinger, finde bolig til ansatte, tilbyde fritidsaktiviteter samt information om det offentlige (som personnummer, skat, bankkonto, osv.). Det er ikke et krav, at man skal benytte sig af vores hjælp til alle ovenstående dele. Det betyder, at vi for eksempel kan hjælpe med bolig og kulturprogram for personer, som I ansætter selv.

I nogle tilfælde kan Nordjobb bidrage med yderligere hjælp til jeres virksomhed, udover det ovennævnte. Hvis I ønsker ekstra tjenester, skal I kontakte Nordjobbs projektleder i det pågældende land.

2. Kandidater

2.1 Om vores kandidater

Nordjobbs kandidater er mellem 18 og 30 år og er enten statsborgere i et nordisk land eller et EU-land. Alle taler et skandinavisk sprog.

2.2. Formidling af kandidater

Nordjobb sender dig kandidater ud fra de specifikationer, du har angivet for den ledige stilling. Vi kan dog ikke garantere, at kandidater som opfylder kravene for den ledige stilling kan findes, men vi gør vores ypperste for at forsøge at møde jeres ønsker.

2.3 Behandling af personoplysninger

Ansøgningerne som præsenteres for dig inkluderer personoplysninger, der tilhører den enkelte ansøger. Som arbejdsgiver forpligter du dig til at slette den information, når den ikke længere skal behandles, og at du ellers håndterer denne information på en måde, som er i overensstemmelse med EUs persondataforordning og nationale love og forskrifter i dit land.

2.4 Ansvaret for valg af kandidat/-er

Nordjobb præsenterer kandidater til din virksomhed, og det er derefter op til dig som arbejdsgiver at tage en beslutning om, hvem der får et job hos jer. Det er dig som arbejdsgiver, der har det sidste ansvar for at kvalitetssikre kandidaten før ansættelsen.

2.5 Tilbyd job til en kandidat fra Nordjobb

At takke ja til en kandidat er et aktivt udtryk for, at man har intentionen om at ansætte personen. Når du takker ja, ligger der en forventning fra Nordjobb og nordjobberen om, at denne aftale overholdes.

2.6 Ændringer i ansættelsen

Hvis der sker nogle ændringer med hensyn til ansættelsesforholdene for nordjobberen, tidsperiode eller valg af kandidat, skal dette berettes om til Nordjobb.

2.7 Genansættelse af nordjobber fra tidligere år

Hvis jeres arbejdsplads vælger at genansætte en person, som blev rekrutteret via Nordjobb, så ønsker vi at få besked om dette, da det er vigtigt for vores opfølgningsproces.

3. Tidsfrist

Arbejdsgiveren skal give Nordjobb besked om, hvilke kandidater de vil ansætte inden for tidsrammen, som den ansvarlige projektleder har angivet.

4. Ansættelsesforhold

Når du har valgt at tage imod en nordjobber, indebærer det, at du forventes at levere gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø. Dette indebærer blandt andet:

  • At en skriftlig aftale oprettes mellem din virksomhed og nordjobberen
  • At ansættelsesforholdene følger gældende lovgivning
  • At løn og godtgørelse udbetales i henhold til kontrakt og i rette tid
  • At der er sat tid af til oplæring og introduktion for nordjobberen i forbindelse med opstart på jobbet
  • At den ansatte kan få information om sine arbejdstider i rimelig tid

5. Kommunikation

5. 1. Kommunikation med nordjobbere

Det er vigtigt at nordjobberen, i god tid inden ansættelsesstart, har tilstrækkelig med information for at planlægge sin rejse og for at vide hvilke vilkår, der gælder på arbejdspladsen, de er på vej til. Det er også vigtigt, at det fremgår tydeligt, hvem der er nordjobberens kontaktperson hos arbejdsgiveren før, under og efter hele ansættelsesperioden.

5.2. Kommunikation med Nordjobb

Vi på Nordjobb ser god kommunikation som en grundlæggende forudsætning for et vellykket samarbejde. God kommunikation indebærer for os:

  • At vi redegør for vores respektive forventninger
  • At mail og anden kontakt besvares
  • At givne tidsrammer overholdes. Dersom det af uransagelige årsager ikke går at overholde tidsrammen, forventes dette at blive kommunikeret
  • At Nordjobb holdes informeret om ændringer knyttet til samarbejdet, som kontaktpersoner og nordjobbere

6. Omkostninger

Nordjobbs grundtjenester, som inkluderer tilgang til kandidater fra Nordjobbs database, hjælp med at søge bolig til kandidater, information om det offentlige og fritidsprogrammet, er omkostningsfrie og finansieres af Nordisk ministerråd. Eventuelle tillægstjenester kan aftales med Nordjobbs personale, og de kan indebære omkostninger.

7. Markedsføring af samarbejdet

Når du vælger at tage imod kandidater fra Nordjobb, betragtes du som en samarbejdspartner til Nordjobb. Dette indebærer, at du har mulighed for at informere om vores samarbejde i andre sammenhænge. Det kan være gennem hjemmesider, i forbindelse med publicering af ledige stillinger, i informationstekster for nye ansatte m.m.

8. Afslutning af samarbejdet

Begge parter kan når som helst vælge at afslutte samarbejdet ved at give besked til den anden part. Dette kan ske enten mundtligt eller skriftligt.