naturbild island

Nordjobb formidler arbejde, bolig og kulturprogram til unge i Norden. Visionen forklarer de langsigtede mål med dette arbejde og Nordjobbs overordnede mål som virksomhed.

Styrkelse af det fælles nordiske arbejdsmarked og øget ungdomsmobilitet

Mobiliteten er generel og kan opstå på baggrund af arbejde, studier, kurser, mv.

Nordjobb arbejder for et fælles nordisk arbejdsmarked, hvor unge eller andre aktører på kan bevæge sig på tværs af grænserne, hvilket skaber positive synergier for Norden.

At bidrage til øget nordisk sprogforståelse og samvær

Nordjobb stræber efter, at brugen af det skandinaviske sprog skal være så stor som muligt i nordisk sammenhæng.

At bidrage til en fri bevægelighed

Det bør ikke være sværere for nordiske borgere at opholde sig, og arbejde eller studere i et andet nordisk land, end det er i deres eget nationale land.