Er du dansk, norsk, svensk, færøysk, grønlandsk eller islandsk? - Og bor du eller jobber du i Danmark? Har du lyst til å lære mer om språkforståelse mellom skandinaver? - Eller har du kanskje lurt på hvilke forskjeller som finnes i arbeidskulturer når du jobber eller skal jobbe i et annet skandinavisk land? Da kan du lese mer om dagskurset Foreningen NORDEN og Nordjobb Danmark skal avholde i april og mai. 

Dagskurset ble til i et ønske om å nyansere forskjellene som finnes på det skandinaviske arbeidsmarkedet med mål om å bringe borgerne som bor her nærmere hverandre. Foreningen NORDEN og Nordjobb Danmark skal derfor i april og mai avholde et kulturkurs med en teoretisk del og en praktisk del om kultur- og språkforskjeller mellom skandinaver, samt hvordan disse kan påvirke arbeidslivet. Eksempler på begreper som tas opp under teoridelen er mentale grensehindre, «othering» og kulturelle isfjell. Den praktiske delen bruker forumteater som metode ettersom forumteatret åpner opp for at deltakerne gjennom skuespill kan teste teknikker som kan endre en sammensatt eller komplisert situasjon. På den måten kan deltakerne i trygge og forenklende rammer utforske arbeidslivssituasjoner og løse problemer sammen. Kurset avholdes i Skagen i uke 22 den 28. og 29. mai.

Kursets mål er å gi deltakerne en mer nyansert forståelse av likheter og forskjeller mellom de skandinaviske landene, samt å kunne kommunisere med andre skandinaver med tverrkulturell forståelse som mål. I tillegg gir den praktiske delen av kurset deltakerne sjansen til å arbeidsituasjoner
som kan forekomme på grunn av mentale grensehindre, forskjeller i forretningskultur eller språkbarrierer og som kan skje mens man jobber i et annet skandinavisk land. Vi håper at kurset vil oppmuntre deltakerne til å søke seg ut i Skandinavia igjen i fremtiden, og tilby verktøy for å håndtere utfordringer som kan oppstå på en flerskandinavisk arbeidsplass. 

Praktisk info:

Hvem: deg som er mellom 16-30 år og som kommer fra Danmark, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland eller Island.
Hvor: Skagen, Nord-Jylland
Når: Velg mellom en av følgende datoer:

  • Den 28. mai:
    12:00-15:30 (vi starter med frokost)
  • Den 29.mai
    10:00-13:00 (Frokost fra kl 12:00)

Pris: Kurset er gratis og deltakere som bor i Nord-Jylland vil få sin reise dekket. Dersom du bor utenfor dette området kan du ta kontakt med oss på danmark@nordjobb.org så kan vi diskutere dine muligheter for deltakelse.
Varighet: Selve kurset vil vare i mellom 3-4 timer inkludert Lunsj eller middag avhengig av hvilken dag og tidspunkt du melder deg på. Lunsj/middag gis av Foreningen NORDEN.

Høres dette ut som noe for deg?

Da kan du sende en mail til danmark@nordjobb.org. Du vil heretter motta en link til påmelding. Der kan du også velge de dagene i april eller mai som passer deg best. Det er både muligheter for enkeltpersoner å søke, men også muligheter for skoleklasser å melde seg på

Førstemann til mølla gjelder!