Tags

I Åboregionen arbetar tio nordjobbare från hela Europa. Sofia Berglund från Sverige och Camille Guillonneau från Frankrike arbetar i ävenyrsparken i Kuppis och de stortrivs i Åbo.