Et av Nordjobbs formål er øke deltakernes interesse for Norden og nordisk samarbeid.

Gjennom arbeidet får man lære et nytt land å kjenne og gjennom kultur- og fritidsprogrammet får man knytte kontakter til ungdommer fra de andre nordiske landene. Nordjobb er for mange det første steget inn i et engasjement for et tettere nordisk samarbeid. Når man har jobbet ferdig for sommeren, så finnes det et antall ulike måter å fortsatt holde kontakten med det nordiske på:

Foreningen Nordens Ungdom (FNU)

FNU

Foreningen Nordens Ungdom (FNU) er Foreningen Nordens ungdomsorganisasjon. FNU er en partipolitisk uavhengig forening som mener at Norden har potensiale for et mer ambisiøst og konkret nordisk samarbeid. FNU arbeider for et åpent, bærekraftig og inkluderende Norden, der de ulike landene samkjører sin politikk på områder som miljø, utdanning og forsvar. FNU er for alle mellom 18 og 30 år med engasjement for Norden og med ønsker om grensekryssende vennskap!

Har du lyst til å oppleve sauna i Finland, bade i varme kilder i Island, dra på storbytur i Stockholm eller delta i ”Camp Norden” på Roskildefestivalen? FNU tilbyr flere årlige turer rundt om i Norden i samarbeid med våre søsterforeninger. Mellom reisene møtes vi også lokalt, hvor vi drikker kakao på Kolsåstoppen, avholder seminarer om språk og politikk, arrangerer nordisk matlaging, islandsk filmmaraton eller brettspillkveld.


Nordenambassadører

Nordenambassadörer

Du som har deltatt i Nordjobb har mulighet til å søke om å bli Nordenambassadør. En Nordenambassadør er et ansikt utad for Norden som informerer og inspirerer andre i sin nærhet om mulighetene som finnes med et nordisk samarbeid. Som Nordenambassadør fungerer du som inspirator og forbilde på ulike messer, skoler og arrangementer. Du får et bredt ungdomsnettverk fra hele Norden og får mulighet til å engasjere deg i nordiske spørsmål.

For søknad og mer informasjon, besøk prosjektets hjemmeside.

Nordenambassadører er et initiativ fra Nordjobb, Foreningen Nordens Ungdom, Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde og Ungdommens Nordiske Råd.


Foreningen Norden

Foreningen Norden

Foreningen Norden er en partipolitisk uavhengig medlemsforening som arbeider for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid for alle som bor i Norden. Vi mener et mer sammensveiset Norden vil gi flere muligheter for alle og medføre at de nordiske landene får en sterkere stemme på den globale arena.

  • Foreningen skaper møteplasser og formidler kunnskap om nordisk språk, historie og samfunnsforhold samt bidrar til å fjerne grenser.
  • Foreningen Norden organiserer enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, skoler, bibliotek og kommuner som vil styrke og utvikle den nordiske samfølelsen.
  • Foreningen Norden har 5.000 medlemmer i Norge. Sammen med våre søsterforeninger i de andre nordiske landene og selvstyrte områder har vi rundt 50.000 medlemmer.
  • Foreningen består av rundt 70 lokallag, og samarbeider med mange organisasjoner og bedrifter. Rundt 500 skoler og bibliotek er med i foreningen.
  • Som medlem bidrar du til å utvikle det nordiske samarbeidet. Du får tilbud om kurs og seminarer, og et gratis abonnement på Magasinet Norden med fire nummer i året.