Et av Nordjobbs formål er øke deltakernes interesse for Norden og nordisk samarbeid.

Gjennom arbeidet får man lære et nytt land å kjenne og gjennom kultur- og fritidsprogrammet får man knytte kontakter til ungdommer fra de andre nordiske landene. Nordjobb er for mange det første steget inn i et engasjement for et tettere nordisk samarbeid. Når du er ferdig med å arbeide for sesongen er det en rekke muligheter for å holde kontakten med Norden:

Foreningen Nordens Ungdom (FNU)

FNU

Foreningen Nordens Ungdom (FNU) er Foreningen Nordens ungdomsorganisasjon. FNU er en partipolitisk uavhengig forening som mener at Norden har potensiale for et mer ambisiøst og konkret nordisk samarbeid. FNU arbeider for et åpent, bærekraftig og inkluderende Norden, der de ulike landene samkjører sin politikk på områder som miljø, utdanning og forsvar. FNU er for alle mellom 18 og 30 år med engasjement for Norden og med ønsker om grensekryssende vennskap!

Har du lyst til å oppleve sauna i Finland, bade i varme kilder i Island, dra på storbytur i Stockholm eller delta i ”Camp Norden” på Roskildefestivalen? FNU tilbyr flere årlige turer rundt om i Norden i samarbeid med våre søsterforeninger. Mellom reisene møtes vi også lokalt, hvor vi drikker kakao på Kolsåstoppen, avholder seminarer om språk og politikk, arrangerer nordisk matlaging, islandsk filmmaraton eller brettspillkveld.


Foreningen Norden

Foreningen Norden

Foreningen Norden er en partipolitisk uavhengig medlemsforening som arbeider for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid for alle som bor i Norden. Vi mener et mer sammensveiset Norden vil gi flere muligheter for alle og medføre at de nordiske landene får en sterkere stemme på den globale arena.

  • Foreningen skaper møteplasser og formidler kunnskap om nordisk språk, historie og samfunnsforhold samt bidrar til å fjerne grenser.
  • Foreningen Norden organiserer enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, skoler, bibliotek og kommuner som vil styrke og utvikle den nordiske samfølelsen.
  • Foreningen Norden har 5.000 medlemmer i Norge. Sammen med våre søsterforeninger i de andre nordiske landene og selvstyrte områder har vi rundt 50.000 medlemmer.
  • Foreningen består av rundt 70 lokallag, og samarbeider med mange organisasjoner og bedrifter. Rundt 500 skoler og bibliotek er med i foreningen.
  • Som medlem bidrar du til å utvikle det nordiske samarbeidet. Du får tilbud om kurs og seminarer, og et gratis abonnement på Magasinet Norden med fire nummer i året.

×

Dette innholdet er foreløpig ikke tilgjengelig på norsk.

Innholdet vises derfor på dansk eller svensk.

Nordjobbambassadörer

Nordjobbambassadörer

Med medel beviljade från Nordisk Kulturkontakt och stödprogrammet Norden 0–30 har Nordjobb tillsammans med Föreningarna Norden Sverige, Norge och Danmark glädjen att presentera projektet Nordjobbambassadörer!

Projektet ämnar sprida kunskap och inspiration om jobb och kulturupplevelser i Norden, unga nordbor emellan. Tidigare Nordjobbare blir ambassadörer som håller kreativa informationsuppdrag i Norden. Uppdragen ämnar inspirera samt minska tröskeln för att jobba, uppleva kultur och språk i Norden.