Ett av Nordjobbs syften är att öka deltagarnas intresse för Norden och nordiskt samarbete.

Genom arbetet får man lära känna ett nytt land, och genom kultur- och fritidsprogrammet får man knyta kontakter med ungdomar från de andra nordiska länderna. Nordjobb är för många det första steget in i ett engagemang för ett närmare nordiskt samarbete. När du är färdig med ditt säsongsjobb finns det en rad olika möjligheter för att hålla kontakten med Norden:


Föreningen Norden

Föreningen Norden

Möten mellan olika människor och nätverk för kunskap och folkbildning är kärnan i Föreningen Nordens verksamhet. Föreningen vill påverka nordisk politik och uppmuntra politiker att underlätta vardagslivet för alla i Norden.

Föreningen Norden, som grundades redan 1919, är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Föreningen är ett förbund av enskilda personer samt organisationer, institutioner och företag som vill arbeta med föreningens syfte. Föreningens fullmäktige tar alla större beslut kring vad föreningen ska arbeta med. Föreningen har också lokal verksamhet, genom lokalavdelningar och distrikt.

Föreningen Nordens verksamhet är både bred och djup. Genom lokala medlemmar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.


Nordjobbambassadörer

Nordjobbambassadörer

Med medel beviljade från Nordisk Kulturkontakt och stödprogrammet Norden 0–30 har Nordjobb tillsammans med Föreningarna Norden Sverige, Norge och Danmark glädjen att presentera projektet Nordjobbambassadörer!

Projektet syftar till att sprida kunskap och inspiration om jobb och kulturupplevelser i Norden, unga nordbor emellan. Tidigare Nordjobbare blir ambassadörer som håller i kreativa informationsuppdrag i Norden. Uppdragen ämnar inspirera samt sänka tröskeln till att jobba och uppleva kultur och språk i Norden.