Ett av Nordjobbs syften är att öka deltagarnas intresse för Norden och nordiskt samarbete.

Genom arbetet får man lära känna ett nytt land, och genom kultur- och fritidsprogrammet får man knyta kontakter med ungdomar från de andra nordiska länderna. Nordjobb är för många det första steget in i ett engagemang för ett närmare nordiskt samarbete. När man har jobbat färdigt för sommaren finns det ett antal olika sätt att hålla kvar kontakten till det nordiska:

Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF)

FNUF

Nordjobb samarbetar med Föreningen Nordens Ungdomsförbund i de olika nordiska länderna. När du fyller i en ansökan till Nordjobb har du möjlighet att också bli medlem i FNUF. FNUF vänder sig till dig som är mellan 16 och 30 år.

Föreningen Nordens Ungdomsförbund är ett partipolitiskt obundet och ideellt förbund vars syfte är att främja ungas meningsfulla fritid och stärka förutsättningarna för ungdomsorganisering i Norden. Hos FNUF kan du utveckla dig själv eller din organisation inom tre programområden: ungt ledarskap, nordiska nätverk och internationell nordism.

Föreningen Nordens Ungdomsförbund arrangerar ledarskapsprogram, resor, seminarier, med mera runt om i Sverige och Norden. Mycket av verksamheten bedrivs i förbundets lokalavdelningar. Föreningen Nordens Ungdomsförbund har ca 1500 medlemmar.


Nordenambassadörer

Nordenambassadörer

Du som deltagit i Nordjobb har möjlighet att ansöka om att bli Nordenambassadör. En Nordenambassadör är ett ansikte utåt för Norden som informerar och inspirerar andra i sin närhet om de möjligheter som finns med ett nordiskt samarbete. Som nordenambassadör fungerar du som inspiratör och förebild på olika mässor, skolor och arrangemang. Du får ett brett ungdomsnätverk från hela Norden och får möjlighet att engagera dig i nordiska frågor.

Varje år anordnas en utbildning för framtida nordenmabassadörer. För anmälan och mer information, besök projektets hemsida.

Nordenambassadörer är ett initiativ av Nordjobb, Föreningen Nordens Ungdomsförbund, Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde och Ungdomens Nordiska Råd.


Föreningen Norden

Föreningen Norden

Möten mellan olika människor och nätverk för kunskap och folkbildning är kärnan i Föreningen Nordens verksamhet. Föreningen vill påverka nordisk politik och uppmuntra politiker att underlätta vardagslivet för alla i Norden.

Föreningen Norden, som grundades redan 1919, är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Föreningen är ett förbund av enskilda personer samt organisationer, institutioner och företag som vill arbeta med föreningens syfte. Föreningens fullmäktige tar alla större beslut kring vad föreningen ska arbeta med. Föreningen har också lokal verksamhet, genom lokalavdelningar och distrikt.

Föreningen Nordens verksamhet är både bred och djup. Genom lokala medlemmar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.