1. Generelt om Nordjobbs tjenester

Nordjobb drives av Foreningerne Nordens Forbund og finansieres av Nordisk Ministerråd.

Våre tjenester består av bistand med å finne kandidater til ledige stillinger, å finne bolig til ansatte, tilby fritidsaktiviteter samt informasjon om det offentlige (som personnummer, skatt, bankkonto). Det er ikke et krav om å benytte seg av vår hjelp til alle overstående deler, som betyr at vi for eksempel kan hjelpe med bolig og kulturprogram for personer dere ansetter på egenhånd.

I noen tilfeller kan Nordjobb bidra med ytteligere hjelp for deres virksomhet, utover det som nevnes i forrige avsnitt. Ved ønske om slike ekstra tjenester, ta kontakt med Nordjobbs prosjektleder i ditt land.

2. Kandidater

2.1 Om våre kandidater

Nordjobbs kandidater er mellom 18 og 30 år og er enten statsborger i et nordisk land eller et EU-land. Alle snakker et skandinavisk språk.

2.2. Formidling av kandidater

Nordjobb sender deg kandidater utifra de spesifikasjonene du har angitt for den ledige stillingen. Vi kan imidlertid ikke garantere at kandidater som oppfyller kravspesifikasjonene for den ledige stillingen kan presenteres, men vi gjør vårt ytterste for å forsøke å møte deres ønsker.

2.3. Behandling av personopplysninger

Søknadene som presenteres for deg inkluderer personopplysninger som tilhører den enkelte søker. Du som arbeidsgiver forplikter deg til å slette denne informasjonen når den ikke lenger skal skal behandles, og ellers håndtere denne informasjonen på en måte som er i samsvar med EUs personvernforordning og nasjonale lover og forskrifter i ditt land.

2.4 Ansvaret for valg av kandidat/-er

Nordjobb presenterer kandidater til din virksomhet og det er deretter opp til deg som arbeidsgiver å ta en beslutning om hvem som får jobb hos dere. Det er du som arbeidsgiver som har det ytterste ansvaret for å kvalitetssikre kandidaten for ansettelse.

2.5 Tilby jobb til kandidat fra Nordjobb

Å takke ja til en kandidat er å aktivt uttrykke at man har intensjon om å ansette personen. Når du takker ja ligger det en forventning fra Nordjobb og nordjobberen om at denne avtalen vil følges.

2.6 Forandring i ansettelsen

Dersom det skjer noen endringer med hensyn til ansettelsesforholdene til nordjobberen, tidsperiode eller valg av kandidat, skal dette gis beskjed om til Nordjobb.

2.7 Gjenansettelse av nordjobber fra tidligere år

Dersom deres arbeidsplass velger å gjenansette en person som ble rekruttert via Nordjobb så ønsker vi å få beskjed om dette, da det er viktig for vår oppfølgningsprosess.

3. Tidsfrist

Arbeidsgiveren skal gi Nordjobb beskjed om hvilke kandidater de vil ansette innen de tidsrammene som ansvarlig prosjektleder har satt.

 4. Ansettelsesforhold

Når du har valgt å ta imot en nordjobber så innebærer dette at du forventes å levere gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø. Dette innebærer bland annet:

  • At en skriftlig avtale opprettes mellom din virksomhet og nordjobberen
  • At ansettelsesforholdene følger gjeldende lovgivning
  • At lønn og godtgjørelse betales ut i henhold til tariffavtale og til rett tid
  • At det er satt av tid til opplæring og introduksjon for nordjobberen i forbindelse med oppstart i jobben
  • At den ansatte kan få informasjon om sine arbeidstider i rimelig tid

5. Kommunikasjon

5. 1. Kommunikasjon med nordjobbere

Det er viktig at nordjobberen, i god tid innen ansettelsens start, har tilstrekkelig med informasjon for å planlegge sin reise og for å vite hvilke vilkår som gjelder på arbeidsplassen de er på vei til. Det er også viktig at det er tydelig hvem som er nordjobberens kontaktperson hos arbeidsgiveren før, under og etter hele ansettelsesperioden.

5.2. Kommunikasjon med Nordjobb

Vi på Nordjobb ser på god kommunikasjon som en grunnleggende forutsetning for et vellykka samarbeid. God kommunikasjon innebærer for oss:

  • At vi redegjør for våre respektive forventninger
  • At mail og annen kontakt besvares
  • At gitte tidsrammer holdes. Dersom det av ulike årsaker ikke går å holde tidsrammen, forventes dette å bli kommunisert
  • At Nordjobb holdes informert om endringer knyttet til samarbeidet, som kontaktpersoner og nordjobbere

6. Kostnad

Nordjobbs grunntjenester, som inkluderer tilgang til kandidater fra Nordjobbs database, hjelp med å søke bolig til kandidater, informasjon om det offentlige og fritidsprogram, er kostnadsfrie og finansieres av Nordisk ministerråd. Eventuelle tilleggstjenester kan avtales med Nordjobbs personale og de kan innebære kostnader.

7. Markedsføring av samarbeid

Når du velger å ta imot kandidater fra Nordjobb betraktes du som en samarbeidspartner til Nordjobb. Dette innebærer at du har mulighet til å informere om vårt samarbeid i ulike sammenhenger. Det kan være gjennom hjemmesider, i forbindelse med publisering av ledige stillinger, i informasjonstekster for nye ansatte m.m.

8. Avslutte samarbeidet

Begge parter kan når som helst velge å avslutte samarbeidet ved å gi beskjed til den andre parten. Dette kan skje enten muntlig eller skriftlig.