Foreningene Nordens Forbund i København har to ledige EVS-stillinger på ulike prosjekter fra høsten av! 

Norden i Skolen er en gratis undervisningsplattform som gir lærere og elever i alle de nordiske landene unike muligheter til å jobbe med fagområdene «Språk og kultur», «Historie og samfunn» og «Klima og natur» i et nordisk perspektiv. Nå søker de en volontør gjennom EU-prosjektet European Voluntary Service fram til 31/08-2019.

Les mer om stillingen her.

Det er også en ledig EVS-stilling hos Nordisk litteraturuke og FNUF, fram til 31/08-2019. Nordisk litteraturuke er et kulturprosjekt for skoler, bibliotek og andre kulturinstitusjoner som ønsker å spre høytlesning, leseglede og nordisk litteratur i Norden og de omkringliggende områdene. I tillegg til å arbeide med dette, vil du få oppgaver relatert til Foreningene Nordens Ungdomsforbund (FNUF).

Les mer om stillingen her.

Gjennom EVS-stillingen får du erfaring med å gjennomføre nordiske prosjekter og mulighet for å styrke dine kompetanser innenfor en rekke områder slik som prosjektadministrasjon, lederskap, kommunikasjon, e-læring og skape nettverk i et nordisk miljø. Samtidig får du erfaring med å arbeide i en internasjonal organisasjon.

Det vil også være innslag av søt hund på kontoret innimellom!