naturbild island

Nordjobb förmedlar arbete, bostad och kulturprogram till ungdomar i Norden. Visionen förklarar vad som är de långsiktiga målen med detta arbete och Nordjobbs övergripande uppgift som verksamhet.

Stärkande av den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och ökad ungdomsmobilitet

Denna rörlighet är generell och kan ske med anledning av arbete, studier, kurser, läger etc.

Nordjobb arbetar för en enhetlig nordisk arbetsmarknad, där ungdomar eller andra aktörer rör sig över gränserna vilket skapar positiva synergieffekter för Norden som region.

Bidra till en ökad nordisk språkförståelse och samhörighet

Nordjobb strävar efter att användandet av skandinaviska ska vara så stort som möjligt i nordiska sammanhang samtidigt som kommunikation och kontakter de nordiska invånarna emellan prioriteras.