Borde jag tänka på något särskilt när jag anställer från ett nordiskt land?

Alla nordiska medborgare kan utan problem ta anställning i ett annat nordiskt land. Kontakta projektledaren i ditt land för eventuella frågor.

Hur hittar ni kandidater?

Ni skriver i er ansökan vilket typ av arbete ni önskar arbetskraft till, om ni behöver speciella kvalifikationer och under vilken period ni söker arbetstagare. Din projektledare hittar sedan kandidater genom att: 

  1. Upprätta en annons där vi beskriver vilken typ av profil vi söker till tjänsten 
  2. Mottar ansökningar till tjänsten samt söker i vår databas med generella ansökningar efter matchande profiler 

Kostar det att ta emot nordjobbare?

Nej, Nordjobbs tjänster är kostnadsfria. Programmet är ideellt och finansieras huvudsakligen av Nordiska Ministerrådet.

Måste vi ordna boende?

Nordjobb förmedlar boende till nordjobbaren. Några arbetsplaster ordnar själva med inkvartering, men arbetsgivaren har inte något krav på sig att förmedla boende.

Varför ska jag ta emot ungdomar från Nordjobb?

Nordjobb har över 30 års erfarenhet med att förmedla jobb över de nordiska gränserna. Ett viktigt syfte med programmet är att öka rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden och visa på möjligheten att arbeta och bo i ett grannland. När du vänder dig till Nordjobb får du kostnadsfri rekryteringshjälp och du bidrar även till det nordiska samarbetet.

Vad räknas som säsongsarbete?

Säsongsjobb är tidsbegränsade anställningar under en viss del av året. Det kan till exempel röra sig om intensiva perioder då ni behöver extra personal för att klara det löpande arbetet eller jobb som bara utförs under vissa säsonger. De vanligaste säsongsjobben som Nordjobb förmedlar är sommarjobb och vinterjobb, men även jobb under våren eller hösten förekommer. Ibland så arbetar även nordjobbare under större delen av året. Kontakta oss och berätta om era behov så ser vi om vi kan hjälpa er att hitta personal.