Er du ein engasjert selgar med internasjonal erfaring? Då er det deg me ser etter!

Flåm AS er i vekst og utvikling og ser etter deg med stor entusiasme for faget.

I Flåm vert du ein del av eit internasjonalt miljø, med fast tilsette og sesongarbeidarar frå over 20 nasjonalitetar.

Naturen spelar på lag med oss og gjer det enkelt for oss tilsette å leve opp til våre verdiar:

Ekte - Spektakulær – Gjestfri - Kompetent

 

Hvem er du?

·         Du kan kjenne på stoltheit til produkt og opplevingar som vert tilbydd gjennom Flåm AS.

·         Du er initiativrik og har internasjonal erfaring og arbeidd målretta med salsstrategiar og prosessar.

·         Du har kjennskap til tysk og/eller andre språk  (ikkje eit absolutt krav, men me jobbar internasjonalt og difor er gode språkkunnskapar viktig for oss).

·         Du har opparbeidd deg erfaring og kompetanse med etablerte strukturar innan sal, som du kan ta med deg inn i eit etablert salsmiljø.

·         Du er god til å bygge relasjonar både internt og mot kundar.

 

 

Arbeidsoppgåver:

·         Ansvar for sal i bestemte geografiske marknader, inklusiv budsjett- og resultatansvar.

·         Ansvar for tildelt kundeportefølje

·         Planlegge og gjennomføre salsfremmande tiltak

·         Følge opp og gjennomføre forhandlingar med våre kundar

·         Gjennomføre sal og bygge relasjonar mot kundar

·         Vere med å bidra til eit framtidsretta salsteam

·         Pådrivar for å følgje opp og arbeide med digitalisering av tenester

·         Fylgje opp og vidareutvikle interne rutinar for salsavdelinga

 

Kvalifikasjonar:

·         Høgre utdanning, og/eller relevant erfaring innan sal, marknadsføring, reiseliv

·         God økonomisk forståing og erfaring med budsjettering og rekneskap

·         Erfaring frå B2B sal og teambygging

·         Erfaring frå forhandlingar med kundar

·         Gode språkkunnskapar og framstillingsevne, både skriftleg og munnleg. Norsk, engelsk og eventuelt andre framandspråk.

 

Om deg:

·         Kunne jobbe nøyaktig, strukturert og målretta

·         Gode språkkunnskapar munnleg og skriftleg, både engelsk og norsk. Gjerne tysk og andre språk.

·         Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner, flink til å opne dører og oppnå kontakt med kundar

·         Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

·         God i bruk av administrative dataverktøy og ein pådrivar for innovative løysingar

 

Løn

Etter avtale – øvrige arbeidsvilkår i samsvar med Flåm AS sine retningslinjer.

 

Arbeidsstad

Flåm  

 

Søknadsfrist

1. desember

 

Sök jobbet

Ej giltig e-postadress
Ej ifyllt