Ansett nordisk

Søker du personal til sesongarbeid? La Nordjobb finne dine sesongarbeidere og styrk det nordiske samarbeidet.

Hva tilbyr Nordjobb?

  • Motiverte, kvalifiserte medarbeidere
  • Gratis hjelp med rekrutteringen
  • Sesongpersonale til mange ulike bransjer                     

Hvorfor Nordjobb?

  • Nordjobbs tjenester er gratis
  • Over 30 års erfaring med rekruttering
  • Du bidrar til det nordiske samarbeidet

Mobiliteten over grensene har en lang tradisjon i Norden. Gjennom Nordjobb har alle foretak og nordjobbere en mulighet til å få større kunnskap om våre naboland.

Motivert arbeidskraft

Nordjobberne kommer ikke bare for å tjene penger. De er motiverte og nysgjerrige på et annet nordisk land enn sitt eget. Tilfredsstillende kunnskaper i et av de skandinaviske språkene dansk, svensk eller norsk er et krav vi har til de søkende. Av erfaring vet vi at de nordiske medarbeiderne er et frisk pust til hele arbeidsgruppen.

Mange tenkelige yrkesområder

Nordjobb har hvert år en omfattende database med ca. 10 000 søknader med varierende arbeidserfaring og utdanning. Mange av de søkende er midt oppe i utdanningen sin og kan gi spesialisthjelp innen særskilte områder. Det er du som arbeidsgiver som velger ut dem du vil tilby jobb. Ut i fra dine krav og ønskemål velger Nordjobb ut passende kandidater og presenterer dem for deg.

Les mer om Nordjobbs tjenester

Nordjobb finansieres hovedsakelig av Nordisk Ministerråd og administreres av Foreningene Nordens Forbund. Programmet har som formål å øke mobiliteten på det nordiske arbeidsmarkedet.


Les om Nordjobbs visjon