Om Nordjobb

Nordjobb formidler sommerjobb, bolig og kultur- og fritidsprogram til ungdommer mellom 18 og 30 år.

Kan du se deg selv arbeide på en gård på Island, for et hotell i Danmark eller i en fornøyelsespark i Finland? Med Nordjobb kan du søke sommerjobb i hele Norden.

Nordjobb er både en verdifull arbeidslivserfaring og en måte å utforske et av dine naboland på. I din Nordjobbssommer får du oppleve hvordan det er å bo i et annet nordisk land samtidig som du treffer andre nordjobbere og får nye venner fra hvert av Nordens hjørner.


Nordjobbs formål

Nordjobb arbeider for å øke mobiliteten på det nordiske arbeidsmarkedet og for å øke kunnskapen om språk og kultur i Norden. Vi har siden 1985 gitt ca. 25 000 ungdommer mellom 18 og 30 år muligheten for å oppleve et nordisk land under sommerhalvåret. Gjennom å delta i programmet bidrar både nordjobbere og arbeidsgivere til mobiliteten over grensene i Norden.

Hvem får søke?

  • Du er nordisk statsborger eller statsborger i et EU-land
  • Du er 18-30 år gammel
  • Du behersker svensk, norsk eller dansk tilfredsstillende

Hva tilbyr Nordjobb?

Det beste er å få et avbrekk fra det livet jeg lever til daglig. Å jobbe som sesongsfisker og bo i en hytte uten særlige fasiliteter er som å reise tilbake i tid.

- Jon Petter Vorren

Nordjobber på Grønland

Jeg anbefaler definitvt andre å nordjobbe. Det er gøy å treffe folk fra andre nordiske land og en bra måte å oppdage Nordens mangfold på.

- Ingrid Eriksson

Nordjobber på Island

Jeg ble veldig glad når jeg fikk jobbtilbudet, og jeg var ikke i tvil om hva jeg skulle svare. Jeg tror faktisk at dette er den beste sommerjobben jeg noensinne har hatt!

- Celinn Daviknes

Nordjobber på Færøyene

Nordjobb drives av Foreningerne Norden. Programmet finansieres hovedsakelig av Nordisk Ministerrådog Foreningene Norden.