I 2019 firar Föreningarna Norden 100 år som den främsta drivkraften för mer Nordiskt samarbete. 

När det regionala samarbetets betydelse ökar är det inte mer än naturligt att fem nordiska länder med mycket gemensamt intensifierar samarbetet. Det är just det som Föreningarna Norden efterlyser på alla samhällsområden. För att klara sig i den globaliserade världen är det klokt att göra gemensam sak på nordisk nivå. Det må sedan gälla försvar, infrastruktur eller kultursatsningar.

Läs mer om dåtiden, nutiden och framtiden med Föreningarna Norden här!