Vill du praktisera i en internationell miljö? Är du engagerad och trivs i en dynamisk politisk organisation? Har du driv och lust att arbeta i en projektorganisation med olika nordiska språk? Just nu söker Nordjobb fyra praktikanter till Stockholm, Köpenhamn och Reykjavik. Är du en av dem?

Om Nordjobb

Nordjobb är ett arbetsmarknadsprogram som erbjuder sommarjobb i Norden till unga mellan 18 - 30 år. Syftet är att öka kunskapen om de nordiska länderna, deras språk och kulturer, genom att erbjuda ungdomar sommarjobb, bostad samt kultur- och fritidsprogram. Nordjobb har funnits i 30 år och finansieras av Nordiska Ministerrådet.

Arbetsuppgifter

Du hittar bostäder, planerar och genomför sommarens kultur- och fritidsprogram samt fungerar som kontaktperson för de som jobbar genom Nordjobb. Du håller kontakten med olika samarbetspartners, ansvarar för olika evenemang och skriver en rapport om verksamheten i slutet av säsongen. Andra relaterade arbetsuppgifter kan tillkomma.

Kvalifikationer

Du har god förståelse för de skandinaviska språken och har goda muntliga och skriftliga kunskaper i något av de skandinaviska språken. För assistenttjänsten på Island är det nödvändigt att kunna kommunicera på isländska. Kunskaper i finska är meriterande.

Du är effektiv och har god kommunikations- och organisationsförmåga. Du har intresse för gruppledarskap och ungdomsverksamhet samt kan arbeta veckoslut och kvällar. Dessutom uppskattar vi erfarenhet av utlandsutbyte, organisationsverksamhet eller pedagogiskt arbete.

Vi ser att du är van vid att ta egna initiativ och flexibel. Du kommer att bli del av ett team och är en lagspelare men trivs också med självständigt arbete med ansvarskrävande uppgifter.

Period

Praktikperioden är tre månader med varierande startdatum från slutet av april till början av juni 2018.

För praktiktjänstgöringen utgår ingen ersättning utan vi förutsätter att du finansierar sin praktik på egen hand, exempelvis genom stipendium.

En projektassistentkurs anordnas under våren för vilken reseersättning utgår och obligatorisk närvaro gäller.

Ansökan

Skicka CV och personligt brev till assistent@nordjobb.org. Frågor om tjänsterna skickas till samma adress.  

 

Vi tillsätter praktikplatserna löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.