naturbild island

Nordjobb miðlar vinnu, húsnæði og menningardagskrá til ungmenna á Norðurlöndunum. Framtíðarsýnin útskýrir hver langtímamarkmið vinnunnar eru og hvert markmið Nordjobb stofnunarinnar er.

Sameiginlegur norrænn vinnumarkaður styrktur og aukinn hreyfanleiki ungmenna

Hreyfanleikinn er almennur og getur komið til vegna vinnu, náms, námskeiða, sumarbúða o.s.frv.

Nordjobb stefnir að samræmdum norrænum vinnumarkaði, þar sem ungmenni eða aðrir aðilar geta hreyft sig yfir landamærin sem býr til jákvæð samvirknisáhrif innan Norðurlandanna.

Leggðu þitt af mörkum til aukins skilnings á norrænu tungumálunum og samheldni

Nordjobb stefnir á að notkun á skandinavísku verði eins mikil og mögulegt er í norrænum samhengjum.

Leggðu þitt af mörkum til að draga úr landamærahindrunum

Það á ekki að vera erfiðara fyrir norræna ríkisborgara að halda sér uppi og vinna eða læra í öðru norrænu landi en í þeirra eigin landi.