Från och med säsongen 2017 så höjer Nordjobb åldersgränsen till 30 år.

Genom denna förändring kommer Nordjobb kunna erbjuda en nordisk sommarupplevelse till en större målgrupp än under tidigare år. Den nya åldersgränsen harmoniserar med Nordjobbs sidoprojekt: Nordisk Jobstart+ som hjälper unga nyutexaminrade i jobb i kattegatt/skagerak-regionen. Detta är andra gången som Nordjobb höjer åldersgränsen för ansökare, senast från 26 till 28 år.