Under punkten Velfærd og mangfoldighed på Nordiska Rådets session på onsdagen diskuterades Nordjobb vid flera olika tillfällen. Nordjobbs programchef, Fredrik Jakobsen, förklarar varför Nordjobb lyftes fram på sessionen.

Nordjobb är ett av få konkreta exempel på gränsöverskridande nordiska åtgärder på den nordiska arbetsmarknaden Över 20 000 nordiska ungdomar har sommarjobbat i ett annat nordiskt land sedan starten 1985 och det är ett nordiskt framgångskoncept som alltid är populärt att lyfta fram.

Samtidigt diskuterades också det projekt, Jobbresan, som Nordjobb har utvecklat under två år. Projektet som har visat mycket goda resultat under två år såg först ut att kunna tillknytas 1 000 000 DKK som finansiering för 2014 när Nordjobb plötsligt chockartat fick besked om utebliven finansiering. Risken är nu överhängande att Jobbresan tvingas lägga ned. I morgon torsdag diskuteras slutligen budgeten för 2014 och Nordjobb hoppas fortfarande att man kan få medel för fortsatt drift av Jobbresan.

Den nordiska samarbetsministern, Ewa Björling (M), i Sverige började diskussionen kring Nordjobb med att påpeka styrkan av Nordjobb som ett konkret nordiskt projekt på arbetslivsområdet.

Forskningsstudier är viktiga, men även mer konkreta projekt erhåller naturligtvis finansiellt stöd från Nordiska ministerrådet. Här bör bland annat Nordjobb, som finansieras med hjälp av medel från Ministerrådet för arbetsliv, nämnas. Nordjobb erbjuder ungdomar mellan 18 och 28 år möjligheten att genom arbete, boende och deltagande i kulturella aktiviteter uppleva ett nordiskt land under sommarhalvåret. De har sedan 1985 förmedlat sommarjobb till 20 000 ungdomar och därigenom givit dem tillfälle att få upp ögonen för de möjligheter som finns generellt på den nordiska arbetsmarknaden.

Maria Stenberg (S) pekade sedan på de positiva effekter som Nordjobbs projekt Jobbresan har haft på grupper av arbetslösa ungdomar. Stenberg tyckte att det faktum att Jobbresans finansiering hade strandat i budgetförhandlingarna var tragiskt.

Det går också att ge unga i Norden ett löfte, en garanti, om att vi inte tänker lämna någon ung människa utan jobb, utbildning eller praktik. Nordjobb, som samarbetsministern tog upp, är ett lysande nordiskt initiativ, som nu har fått en ny innebörd i några svenska kommuner, den så kallade Jobbresan. Det är en utveckling av Nordjobb som jag tycker verkar vara väldigt bra, där unga arbetslösa svenskar får hjälp att framför allt söka jobb här i Oslo. Jag besökte ett gäng unga arbetslösa i Söderhamns kommun, och de var på väg till Oslo för att genomföra sina första anställningsintervjuer. Den glädje som de uppvisade går inte att beskriva. Här har det nordiska samarbetet på ett konkret och tydligt sätt gjort skillnad för arbetslösa ungdomar.

Tyvärr har Jobbresans finansiering strandat i budgetförhandlingarna, och det känns inte riktigt bra. Här fanns ett gott exempel på hur nordiskt samarbete och finansiering faktiskt gjorde skillnad i unga människors liv. Jag tycker att det känns tragiskt att vi i budgetförhandlingarna inte lyckades få fram en finansiering för Jobbresan, som då var en utveckling av Nordjobb. Jag är inte helt säker på varför vi strandade i budgetförhandlingarna, men det känns enligt mitt sätt att se på det rätt tragiskt.

Anders Andersson (KD) betonade att Nordjobb var en viktig del för att gemensamt skapa en nordisk arbetsmarknad utan gränshinder.

Herr president! Jag begärde egentligen replik på statsrådets anförande, men jag kan ta en kommentar till Maria Stenbergs anförande. I välfärdsutskottet, som har jobbat med de här frågorna, har vi pekat på vikten av lärlingsutbildning. Nordjobb, som du, Maria Stenberg, själv lyfte fram, är en viktig del för att vi tillsammans ska skapa en arbetsmarknad där ungdomar i Norden inte upplever gränshinder.

Tidigare generationer har rört sig fritt, men de som i dag befinner sig i 20-årsåldern är ännu friare i sitt tänkande när det gäller att söka jobb. Jag tror också att hållbar nordisk välfärd är en del i detta. Min tanke och min fråga här i debatten var: Hur kan vi nu följa upp utskottsinitiativet om sociala investeringar i Norden? Sociala investeringar i Norden, som debatterades för några minuter sedan, är ett initiativ från välfärdsutskottet där vi vill gå vidare för att nå konkreta resultat för att verkligen minska arbetslösheten i de nordiska länderna.

Stenberg avslutade sedan diskussionen kring Nordjobb med hur viktigt det skulle ha varit för arbetslösa ungdomar att utveckla Nordjobb genom Jobbresan.

Herr president! När vi nu vet att det finns en utmaning på välfärdsområdet i nästan alla nordiska länder, tänk om vi i den här församlingen skulle våga ha till exempel ett arbetsplatslärande och traineeplatser likt Nordjobb i våra nordiska länder! Vi vet ju att det är jätteviktigt för unga människor att få en praktikplats i sitt cv. Tänk om vi kunde åstadkomma det! Tänk om vi hade kunnat klara av budgetförhandlingarna så att vi hade kunnat finansiera Jobbresan, som ju är en utveckling av Nordjobb!

Foto: NN – norden.org