Från och med säsongen 2015 så har vi gjort vissa förändringar för dig som registrerar dig som arbetstgivare.

Vi har nu ett nytt ansökningsformulär som hjälper oss att behandla din ansökan mer effektivt. Som en följd av detta har vi avskaffat möjligheten att logga in på en profil i vår databas. Detta var en funktion som få arbetsgivare utnyttjade, och våra projektledare vill gärna prioritera personlig kontakt.

Om du trots allt vill ha en profil att logga in på så kan du fortfarande be om detta av projektledaren i ditt land. Du som är återkommande arbetsgivare från tidigare år, behöver inte fylla i formuläret på nytt utan du tar bara kontakt med Nordjobb som vanligt.