Nu har du som tidigare varit nordjobbare möjlighet att bli Nordjobbambassadör!

Genom nordjobbsambassadörskap får du möjlighet att träffa unga från hela Norden som liksom dig har nordjobbat. Du får möjlighet att engagera dig i det nordiska och inspirera andra unga att uppleva Norden. Dessutom får du möjlighet att genom ambassadörskapet utveckla din kommunikationsförmåga och presentationsteknik och därmed förbereda dig för arbetslivet. Om du vill stärka ditt nordiska nätverk, lära dig mer om Norden samtidigt som du vässar ditt CV, då ska du bli Nordjobbambassadör!

Bakgrund & syfte med projektet

Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030 sätter agendan för Nordens fokusområden. Mobilitet, partnerskap och samarbete över gränser är således vitala delar för att uppnå visionen. I bakgrund till detta har Nordjobbambassdörsprojektet skapats.

Projektet syftar till att ge unga möjligheten att skapa kreativa informationsprogram som inspirerar andra unga om möjligheterna kring jobb samt kulturellt och språkligt utbyte i Norden. 86% av tidigare Nordjobbare uppger att Nordjobbet bidragit till att de kan tänka sig jobba eller bo i ett annat nordiskt land. Detta hoppas vi att ambassadörerna kan inspirera fler till att vilja göra. Projektet önskar på så sätt även bemöta den höga ungdomsarbetslösheten i Norden och bidra till ett mer socialt, integrerat och ekonomiskt hållbart Norden.

Vad innebär det att vara Nordjobbambassadör?

Ambassadörerna väntas, under ett knappt år från och med slutet av september 2024, utföra 10 besök var, på institutioner som videregående skolor, högskolor, föreningar och liknande. Idén är att ambassadörerna aktivt involverar unga under deras informationsuppdrag och på det sättet ökar de ungas intresse för Norden och att Nordjobba. För att förbereda ambassadörerna till sina informationsuppdrag arrangeras två kompetenshöjande workshops med experter inom kommunikation och engagemang. Den första workshopen äger rum i Oslo med fokus på storytelling, presentationsteknik och kommunikation. Här får ambassadörerna möjlighet att under vägledning själva skapa informationsmaterial baserat på deras unika erfarenheter och upplevelser. Den andra workshopen genomförs i Köpenhamn efter ungefär halva uppdragsperioden. Här ligger fokus på utvärderingen av informationsuppdragen och strategiutveckling. Ambassadörskapet ämnar slutligen att stärka ambassadörernas personliga och professionella nätverk.

I Nordjobbambassadörsprojektet ingår:

  • Ett uppdrag under ett knappt år från slutet av september 2024 som innefattar minst 10 informationsuppdrag. Uppdragen kan bestå av presentationer på skolor eller föreningar, delta i mässor, ordna inspirationskvällar och liknande.
  • Två kostnadsfria kompetensutvecklande workshops i Oslo & Köpenhamn med resa, kost & logi betalt.
  • Efter varje slutfört informationsuppdrag erhåller du ett honorar på 50 EUR (innan skatt) − du kan max få honorar för 10 uppdrag och du får det utbetalt som en klumpsumma i slutet.
  • Ett intyg från Föreningarna Nordens Förbund för din medverkan och en referens för framtida jobbsök.
  • Kostnadsfria regionala resor för informationsuppdrag.
  • Många nya erfarenheter att ha nytta av i ditt framtida arbetsliv och ett brett nätverk av andra unga från hela Norden.

För att vara med i programmet krävs det att du tidigare har varit, eller under sommaren 2024 är, nordjobbare och kan delta i workshopparna. Skicka in din intresseanmälan genom att fylla i formuläret.

Deadline för anmälan är 19:e augusti 2024