Vad är säsongsjobb?

Säsongsarbete är tidsbegränsade anställningar under en viss del av året. De vanligaste typerna av anställningar som Nordjobb förmedlar är sommarjobb och vinterjobb, men även jobb på våren och hösten kan förekomma.

Varför har ni gått från sommarjobb till säsongsjobb?

Nordjobb förmedlar fortfarande sommarjobb men för att kunna tillgodose arbetsgivares behov av säsongspersonal året runt så använder vi nu det bredare begreppet "säsongsjobb". De flesta nordjobbar dock fortfarande på sommaren!

Hur många jobb förmedlar ni varje år?

Ca. 750 jobb. För en överblick över hur många platser vi har i varje land, se Nordenguiden.

Vem driver Nordjobb?

Nordjobb drivs av Föreningarna Norden. Programmet finansieras huvudsakligen av Nordiska ministerrådet och Föreningarna Norden.

Jag har ordnat eget arbete, kan jag ändå delta i Nordjobb?

Om du har ordnat ett eget säsongsarbete på en ort där vi har bostäder och fritidsprogram hjälper vi dig gärna med dessa saker. Som nordjobbare hjälper vi dig också med skattefrågor och personnummer. Kontakta projektledaren i det land där du har fått jobb eller fyll i en intresseanmälan.