Sommaren 1985 var en alldeles särskild sommar. Det var nämligen då som de första Nordjobbarna begav sig ut i sina nordiska grannländer för att jobba, utforska och lära känna landet och dess invånare bättre.

Nu, 30 år senare, verkar Nordjobb fortfarande för att öka mobiliteten på och stärka den nordiska arbetsmarknaden. Varje år deltar cirka 750 nordiska ungdomar i utbyten genom Nordjobb och det tycker vi är värt att fira!

Därför bjuder vi nu in till en konferens om mobilitet på den nordiska arbetsmarknaden och framtiden för det nordiska samarbetet. Konferensen kommer äga rum fredagen den 20 november på Studenterhuset i Köpenhamn och genomförs som en del i den politiska ungdomskonferensen Möjligheternas Norden, som vi arrangerar tillsammans med Föreningarna Nordens Ungdomsförbund, Ungdomens Nordiska Råd och Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde.

Firandet inleds med en enklare lunch på Studenterhuset. Därefter kommer ett eftermiddagsseminarium på temat "Vart är Norden på väg" att genomföras. Seminariet inleds med tre inspirationstal, där personer med gedigen bakgrund inom det nordiska samarbetet delar med sig av sina erfarenheter och visioner inför framtiden. Det kommer talas om det nordiska ur ett historiskt perspektiv, status för nordisk mobilitet och framtiden för det nordiska samarbetet.

Därefter kommer ni få ta del av den spännande historien om hur Nordjobb startades upp och vilken betydelse som Nordjobb har haft för några av de personer som deltagit i verksamheten. Vad bär de med sig efter nordjobbet och har deras intresse för det nordiska fortsatt?

Som avslutning på seminariet kommer politiker från Ungdomens Nordiska Råd att diskutera det nordiska samarbetet och framtiden för nordisk mobilitet ur ett ungdomsperspektiv. Vilka möjligheter och utmaningar ser de? Vilken inriktning menar de att samarbetet ska ta?

Efter seminariet bjuder Föreningarna Nordens Förbund in till mingel i organisationens lokaler på Snaregade 10A i Köpenhamn. Under kvällen kommer ni bl.a. få lyssna till tal av Föreningarna Nordens Förbundssekreterare Henrik Wilén och bjudas på mat, dryck och underhållning.

Seminariet är öppet för alla intresserade, men på grund av att antalet platser är begränsade så ber vi att ni meddelar ert deltagande senast fredagen den 13 november till annie@fnfnorden.org