För flera år sedan gjordes en gallup där det frågades av nordbor vart de skulle flytta om de inte fick bo kvar i sitt hemland. Resultat var ungefär så här: svenskarna skulle flytta till Norge och Danmark, norrmännen skulle flytta till Sverige och Danmark, danskarna skulle flytta främst till Norge, men också till Sverige medan finländarna helst skulle flytta till Sverige. Men ingen ville flytta till Finland! Som orsak uppgavs språket och okunskap om samhället.

Mobilitetsprogrammet Nordjobb, som funnits sedan mitten av 1980-talet och i många år förvaltats av Föreningarna Norden med finansiering av Nordiska ministerrådet, uppvisar samma trend. Finland är det lägst prioriterade landet när unga skandinaver och islänningar ansöker om sommarjobb via Nordjobb.

I en färsk undersökning (Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – en statistisk översikt) gjord av den finlandssvenska tankesmedjan Magma, framgår en liten stigande trend att flytta till Finland från övriga Norden, men den är så liten att man inte skall dra några långtgående slutsatser på basis av den.

Enligt statistiken bor det 33 000 nordbor i Finland, 30 000 från Sverige och 3 000 från övriga Norden. Under 2000-talet har det flyttat 15 000 svenskar till Finland. På årsbasis flyttar cirka 1 000 nordbor till Finland av vilka 800 är svenskar och 200 från övriga Norden. Den överlägset största andelen – 43 procent – flyttar till Åland. 20 procent flyttar till huvudstadsregionen och en lika stor andel till helt finskspråkiga orter runt om i landet. Av alla nordiska inflyttare stannar färre än hälften i Finland, men det har under 2000-talet i alla fall gett en stabil permanent ökning på 5 000 personer.

Läs mer på fnfnorden.org