Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar, både för dig som söker jobb, söker personal, vill hyra ut bostad eller har andra frågor om Nordjobb.

Frågorna är sorterade i underkategorier för att du enkelt ska kunna hitta den information du söker. Om du inte hittar svar på det du söker kan du istället ta direkt kontakt med Nordjobb.