Spridningen av COVID-19 (coronaviruset) påverkar oss alla och har allvarliga konsekvenser för hela samhället - så även för Nordjobbs verksamhet. Många av de verksamheter som vi samarbetar med har under de senaste veckorna drabbats av sviktande kundunderlag och beställningar och arbetar nu intensivt med att försöka lägga om planerna för årets verksamhet under dessa svårnavigerade omständigheter. Likaså, känner många ansökare nu osäkerhet kring att tacka ja till ett jobb i ett annat land.

För oss på Nordjobb kommer våra ansökares säkerhet alltid i första hand och vi följer nu noggrant utvecklingen av COVID-19:s spridning och respektive lands rekommendationer. Mot bakgrund av den information som vi hittills mottagit och den osäkra situation som nu råder, har vi idag beslutat oss för att avbryta all rekrytering till tjänster som har ett startdatum tidigare än 1 juni 2020. Beslutet gäller tillsvidare och med omedelbar verkan. Beroende på hur situationen utvecklas, kan årets sommarsäsong även komma att senareläggas ytterligare. Vi kommer därför att kontinuerligt följa upp situationen med våra ansökare och vi kommer inte att sända ut nordjobbare före vi vet att detta kan ske på ett tryggt sätt.

Din säkerhet är det viktigaste för oss, och vi måste i denna svåra tid fokusera på att ta ansvar för våra deltagare, för våra samarbetspartners och för att bidra till att motverka COVID-19:s spridning. Så snart omständigheterna tillåter, kommer vi att i full skala fortsätta vårt arbete med att skapa mobilitet på den nordiska arbetsmarknaden. Det innebär även att du som ansökare kan förvänta en extra stor satsning på höst- och vinterjobb detta år. 

Vi hoppas på förståelse för detta beslut och att alla våra ansökare, samarbetspartners och nordjobbare under omständigheterna har det bra och följer respektive lands myndigheters riktlinjer.